Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN CONSUMENTEN

TEXELSE SCHAPENWOL

Den Hoorn Texel, KvK 76849910

www.texelseschapenwol.nl

Geldig na laatste wijziging: 4-1-2022

 

Texelse Schapenwol levert schapenwollen vachten, Texelse garens, Texelkleed en andere producten van schapenwol van Texel. De verkoop geschiedt via de webwinkel en via direct contact.

 

Artikel 1 – Webwinkel

1.1. Onze webwinkel is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van je persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van jouw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.2.Wij zijn verplicht om vooraf toestemming aan je te vragen betreffende cookies. je leest hier meer over in onze Privacyverklaring.

1.3. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.4. Ons bedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.5. Wij streven ernaar om je te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer je twijfels heeft over de aankoop van een product, staan wij je graag te woord.

 

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1. Je hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van Texels garen. Mocht je binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop dan kun je het product aan ons retourneren, zonder dat je het product zelf hoeft te betalen. Je betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien je al een betaling heeft gedaan wordt het door jou betaalde bedrag op je rekeningnummer teruggestort.

2.2 De bestelling van het Texelkleed is definitief nadat het eerste deel van het factuurbedrag is ontvangen. Het is hierna niet meer mogelijk de maten en kleur van je Texelkleed te wijzigen of de bestelling te annuleren.

2.2. Garens die aan ons geretourneerd worden, dienen in originele staat en verpakking te zijn.

 

Artikel 3 – De overeenkomst (webwinkel)

3.1. De overeenkomst tussen ons en jou als klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via de aangegeven betaalmethoden of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product. De overeenkomst komt elektronisch tot stand door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Bij directe verkoop op bijvoorbeeld een markt/beurs komt de overeenkomst tot stand bij betaling en overhandiging van het gekochte product.

3.2. Je bent als klant verplicht de betalingsverplichting aan ons na te komen. Indien je niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt je van ons een herinnering. Heb je na die gestelde termijn nog steeds niet betaald dan ontvangt je een tweede herinnering. Wanneer de vordering daarna nog steeds niet is betaald, geven wij de incasso uit handen aan een incassobureau.

3.3. Nadat je tot aankoop bent over gegaan via de webwinkel, ontvangt je van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van jouw aankoop. Daarin staat het product dat je hebt gekocht en wat het je kost.

3.4. Wij zijn aan je verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan je te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij je daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt je van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft je echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij je een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan jouw wensen voldoet.

 

Artikel 4 – De prijs (webwinkel)

4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief btw. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer je het product hebt toegevoegd aan de winkelwagen.

4.2. Wanneer je ons machtigt om automatisch een bedrag van je rekeningnummer af te schrijven, bent je verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens je aankoop. je betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan je bevestigd wordt.

 

Artikel 5 – Elektronische communicatie

5.1 Wij en jij als klant kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 6 – Persoonsgegevens

6.1  Texelse Schapenwol handelt in de relatie met jou in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en komt alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens na. Texelse Schapenwol hanteert hiertoe een privacy beleid die je via deze link kunt raadplegen.

 

Artikel 7 – Klachten, garantie en diversen

7.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie per mail aan ons gemeld te worden. Vermeld daarbij de bestelgegevens. Je ontvangt zo spoedig mogelijk onze reactie. Wij doen onze uiterste best om tot een voor jou passende oplossing te komen.

7.2. Klachten over het product zelf dienen per mail aan ons gemeld te worden. Wanneer het garen betreft de partij gegevens vermelden.

7.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

7.4 Op overeenkomsten tussen ons en jou als klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 8 – Bedrijfsgegevens

Texelse Schapenwol

Herenstraat 57, 1797 AG Den Hoorn Texel

Internet: www.texelseschapenwol.nl

Mail: renske@texelseschapenwol.nl

K.v.K.:  Alkmaar 76849910

BTW nr.: NL003141800B52

Directeur: mevr. R. M. van den Tempel

Tel.nr: 06 130 52 53 8